Tag: fact of gujarat

કામની વાત/ પૈસા ઉપાડવા ATM કાર્ડની જરૂર નહિ પડે માત્ર 2 જ મિનિટમાં પૈસા ઉપાડી જશે, લગ્ન પ્રસંગે ST બસ ભાડે મળશે 120 કિમી સુધી…

ઝડપી બદલાય રહેલા જમાનામાં તમારે પૈસા ની કોઈ પણ સમયે અને કોઈ પણ જગ્યાએ જરૂર પડી શકે છે. તેમ ATM કાર્ડ ઘરે ભૂલી ગયાં તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી આવી…